Chráněné dílny Znojmo
www.sansimon.cz
Podpora dílnám
Poskytování zaměstnání osobám
se zdravotním postižením
v Chráněných dílnách Znojmo

Podporují nás

Znojemský Úřad práce nás podporuje poskytováním kvartálních dotací ze státního rozpočtu a to i přes to, že tato dotace není nároková. Je pro nás velkou podporou. Děkujeme.
Dopravní podnik města Brna je našim pravidelným pomocníkem v prodeji našich výrobků formou zapůjčení historické tramvaje a také významným zákazníkem. Děkujeme.
Rádio Blaník nás každoročně partnersky podporuje formou vysílání reklamních spotů na okrese Znojmo. Tato pomoc se velmi příznivě projeví na počtu zakázek. Za jejich pomoc celému kolektivu děkujeme.

Brněnské veletrhy nás pravidelně zvou na jejich veletržní akce, kde nám umožňují prodej našich výrobků. Děkujeme jim za podporu.

Město Znojmo nám vyšlo vstříc formou bezúplatného převodu budovy, ve které již 17. rokem pracujeme za účelem rozšíření provozu a možných oprav. Děkujeme.

Firma Sklářské stroje Znojmo s.r.o nám pomáhá udržovat naše vybavení formou odborného servisu a tím nám ušetří nemalé finanční prostředky. Za jejich pomoc děkujeme.

Firma H & M spol. s r.o. nám pomohla darováním nových vchodových dveří do naší provozovny ve Znojmě. Za jejich pomoc děkujeme.

Prodejna OBI Jihlava nám umožňuje prodej našich výrobků.
Děkujeme.

Copyright © Chráněné dílny ZNOJMO