Společnost SANSIMON, s.r.o.

Společnost SANSIMON, s.r.o. byla založena Diecézní charitou Brno dne 1. června 2004 .

Jejími hlavními úkoly jsou:

zabezpečení kontinuity poskytování služeb v oblasti výroby a rozvozu hotových jídel do charitních i jiných zařízení při zachování stanovených hygienických i dietních norem.

nákup, skladování a prodej zdravotnických prostředků a hromadně vyráběných léčivých přípravků

poskytování zaměstnávání osobám se "zdravotním znevýhodněním" (dříve postižením) v Chráněných dílnách Znojmo , které pod svoji správu převzala dnem 1. 1. 2006

Od 1. 1. 2006 se společnost SANSIMON, s.r.o. stala společností zaměstnávající více než 50 % „zdravotně znevýhodněných“ osob a je oprávněna poskytovat svým odběratelům potvrzení tzv. náhradním plnění, které nahrazuje povinnost zaměstnávat občany se zdravotním znevýhodněním ve smyslu zákona 435/2004 sb. Tuto možnost tak mohou využít všechny společnosti zaměstnávající od 25 zaměstnanců výše.