Jak nakupovat

Výběr zboží

Zboží si můžete vybrat prohlížením katalogu. Levý sloupec obsahuje kompletní přehled kategorií - v průběhu jeho procházení se zobrazují podrobnější podskupiny výběru kategorií, pro Vaši snažší orientaci. Z tohoto náhledu lze odskočit na detail konkrétního produktu. Nebo si můžete zboží vybrat pomocí vyhledávače - do kterého napíšete požadované zboží a kliknete na vyhledat a zobrazí se Vám skupina nebo přímo zboží Vašeho výběru. Pro podrobný popis zboží stačí kliknout na název nebo obrázek zboží.

Vložení zboží do košíku

U zboží (např. obuvi) si určíte velikost, barvu a množství, které budete chtít zaslat a kliknete na tlačítko "Koupit". Pomocí tlačítka "Pokračovat v nákupu" se můžete z košíku vrátit zpět k vybírání dalších položek, nebo zboží "Objednat". V případě většího počtu kusů daného zboží je možné do kolonky množství napsat počet kusů a poté kliknout "Přepočítat".

Odeslání objednávky

Pro uzavření objednávky dáte poslední ze zvolených položek do košíku a kliknete na zelený košík na hlavní liště vpravo nahoře. Průvodce Vás automaticky provede veškerými potřebnými kroky (vyplněním Vašich kontaktních údajů). V dialogu zjistí, zda jste již registrováni či nikoli, v druhém případě Vás zaregistruje a provede zbytkem objednávky. Objednávka obsahuje název zboží, cenu s DPH a Vámi zadané údaje. Po odeslání bude objednávka automaticky zavedena do našeho informačního systému a Vy od nás obdržíte e-mail s potvrzením. Vaše uživatelské jméno a heslo si dobře zapamatujte (poznamenejte) - nebudete muset příště zadávat Vaše údaje.

Potvrzení Vaší objednávky

Potvrzení Vaší objednávky přijde na Váš email, který jste uvedli v objednávce. Její součástí je kopie Vaší objednávky.

V případě, že si nevíte rady a potřebujete pomoci s vhodným výběrem zboží, obraťte se na naši prodejnu (sekce kontakty), kde Vám odborně školený personál s nákupem rád pomůže.

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky vychází z obchodního a občanského zákoníku a zákona o ochraně spotřebitele.

Obchodní podmínky pro spotřebitele (soukromé osoby) se řídí Občanským zákoníkem.

Následující práva má kupující pouze v případě, že je spotřebitelem ve smyslu občanského zákoníku. Tato práva tedy nemají kupující, kteří jednají v rámci své obchodní nebo podnikatelské činnosti (práva platí pro soukromé osoby, nikoli firmy s IČ). V případě uzavření smlouvy s použitím prostředků komunikace na dálku má zákazník právo, dle zákona o ochraně spotřebitele, odstoupit od kupní smlouvy do 14 kalendářních dnů. To neplatí v případě, že zákazník zboží přebírá osobně na pobočce. V tomto případě se kupující zavazuje uhradit prodávajícímu náklady spojené s dodáním zboží. Vrátit je možné pouze zboží nepoškozené, nepoužité, kompletní a zabalené v původním balení. Spotřebitel není oprávněn odstoupit od smlouvy, jejímž předmětem je zboží upravené podle jeho přání nebo pro jeho osobu, jakož i zboží které podléhá rychlému opotřebení, zkáze či zastarání. záruka na zboží je v tomto případě poskytována dle občanského zákoníku.

Obchodní podmínky pro firemní zákazníky (s přiděleným IČ) se řídí Obchodním zákoníkem.

Obchodní podmínky mohou být upraveny smlouvou mezi prodávajícím a kupujícím (obchodním partnerem).

Závaznost objednávek

Každá objednávka, kterou kupující odeslal přes internetový obchod je považována za závaznou. Objednávka je návrhem kupní smlouvy, která vzniká samotným dodáním zboží. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých předepsaných údajů a náležitostí v objednávkovém formuláři. Objednávka obsahuje název zboží, cenu s DPH a Vámi zadané údaje. Cena zboží neobsahuje náklady na dopravu. Ceny za dopravu jsou stanoveny odstavci Náklady za dopravu.

Práva a povinnosti prodávajícího

Prodávající je povinen vyřídit závaznou objednávku a odeslat a dodat objednané zboží na adresu uvedenou kupujícím. Objednávka se stává závaznou po jejím zadání do objednávkového systému. Prodávající si vyhrazuje právo stornovat objednávku nebo její část v případě, že není schopen zboží dodat (např. v požadovaném množství). V takovém případě je povinen kupujícího o této skutečnosti bez zbytečného odkladu informovat na jím uvedenou e-mailovou adresu, popř. mobilní telefon.

Práva a povinnosti kupujícího

Kupující je povinen uvést v objednávkovém formuláři všechny položky označené prodávajícím jako povinné. Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu, která mu byla sdělena ještě před odesláním závazné objednávky. Kupující je povinen dodané zboží prohlédnout a bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o zjištěných závadách. Při reklamaci se řídí reklamačním řádem a obchodními podmínkami prodávajícího. Kupující má na základě uzavřené kupní smlouvy na dálku (např. přes internetový obchod), zákona o ochraně spotřebitele č. 367/2000 Sb., právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Zboží však musí být odesláno v uvedené lhůtě zpět (určující je datum odeslání), doporučeně na adresu sídla prodejce, v původním obalu, kompletní, bez známek užívání a nepoškozené s originálem dokladu o koupi. Zboží nelze vracet na dobírku, jakékoliv takto vrácené zboží nebude prodejce přijímat. Při splnění těchto podmínek bude kupujícímu vrácena finanční částka předem dohodnutým způsobem. Při nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebudeme schopni akceptovat odstoupení od spotřebitelské smlouvy a zboží bude vráceno na náklady odesílajícího zpět.

Storno objednávky

Prodávající má právo od kupní smlouvy odstoupit (obvykle po dohodě s kupujícím, např. z důvodu nemožnosti dodat zboží - dodavatel již nemá zboží na skladě nebo výrazně změnil cenu). V případě stornování objednávky kupujícím je kupující povinen uhradit vzniklou škodu (pokud bylo již zboží zasláno, tak výlohy spojené s dodáním (náklady na dopravu) a pokud bylo zboží dle požadavků přizpůsobeno nebo přímo na míru objednáno tak vzniklou škodu v plném rozsahu).

Dodací lhůty

Expedice zboží se pohybuje ve většině případů od 1 do 7 dnů a maximálně do 14-ti dnů od doručení Vaší objednávky. Pokud nebude zboží vyexpedováno do 2 týdnů, obdržíte informaci o stavu Vaší objednávky formou sms nebo e-mailu.

U zboží: pokud je delší doba dodání zboží, budeme Vás informovat o výrobci a termínu dodání.

Doprava a přebírání zboží

Zboží zasíláme Českou poštou, pokud Vás nezastihne na adrese, zanechá Vám výzvu k vyzvednutí balíku na poště. Také si můžete telefonicky domluvit s příslušnou poštou opětovné dodání balíku běžnou pochůzkou zdarma.

Objemné balíky zasíláme přepravní společností Dopsat smluvní společnost.

Při přebírání zboží je kupující povinen zboží od přepravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů, počet balíků a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci samotnému. V případě shledání porušení obalu svědčících o neoprávněném vniknutí do zásilky se doporučuje kupujícímu zásilku ve vlastním zájmu nepřevzít! Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka splňovala všechny podmínky a náležitosti výše uvedené a na pozdější reklamaci o porušenosti obalu zásilky nebude brán zřetel. Faktura, nebo paragon, sloužící zároveň jako daňový doklad a záruční list, je přiložena (přiložen) k zásilce.

Platební podmínky

 • Platba na dobírku PPL - zboží zaplatíte při jeho převzetí.
 • Platba v hotovosti - při osobním odběru v naší prodejně - adresa je uvedena v kontaktech. Otevírací doba: Po - Pá 8 - 18 hod.

Náklady na dopravu

 • Platba na dobírku PPL - cena dopravy je 145,- Kč s DPH 21%
 • Zboží na Slovensko zasíláme pouze na dobírku a cena dopravy je 350,- Kč s DPH 21% u balíku do 2 kg.

Záruční doba a záruka

Záruční doba vychází z Obchodního a Občanského zákoníku. Záruční doba dle Občanského zákoníku je stanovena na 24 měsíců a pro podnikatelské subjekty (živnostníky, právnické osoby, všem, kterým bylo přiděleno IČ) se záruční doba určuje dle Obchodního zákoníku obvykle v délce 6 měsíců. Návod k použití nemusí být vždy součástí dodávky - např. u výrobků s obecně známým způsobem použití. Naopak u složitějších zařízení je nutné mít návod k dispozici, aby mohl být výrobek uveden do provozu předepsaným způsobem.

Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení věci (nebo jejích dílů) způsobené používáním. Kratší životnost výrobku nelze tedy považovat za vadu a nelze ji reklamovat.

Ke každému zboží je přikládán daňový doklad: účtenka nebo faktura, která může sloužit zároveň jako záruční list, pokud tento není přiložen (v závislosti na výrobci).

Zánik záruky

 • poškozením zboží při přepravě (tyto škody je nutno řešit s dopravcem při převzetí - veškeré zásilky odesíláme pojištěné)
 • mechanickým poškozením
 • neodbornou instalací, neodborným uvedením do provozu, neodborným zacházením, obsluhou či skladováním
 • použitím, které je v rozporu s návodem k použití, nebo obvyklým způsobem použití
 • používáním zboží v podmínkách, které jsou v rozporu v podmínkách uvedených v dokumentaci
 • poškozením vnějšími vlivy nebo živly
 • zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo opotřebením
 • porušením ochranných pečetí a nálepek (pokud na výrobku jsou)
 • zboží poškozené zapojením odporujícím příslušným normám

Reklamace zboží

Reklamace zboží se řídí reklamačním řádem a bez zbytečných odkladů. Zákonem stanovená lhůta na vyřízení reklamace je 30 dnů. Zákazník zašle reklamované zboží s veškerým příslušenstvím ve vhodném a dostatečně chránícím obalu na uvedenou adresu v kontaktech, na vlastní náklady a přiloží k němu podrobný popis závady a originál dokladu (faktury). Při uznané reklamaci náklady na dopravu zpět hradíme my. Pokud reklamace není uznána, pak se zboží zasílá zákazníkovi zpět na jeho náklady.

Reklamační řád

Záruční podmínky jsou stanoveny v plném znění - Občanského zákoníku, kde prodávající poskytuje kupujícímu záruku na jakost zboží v délce 6 měsíců. Zákonem stanovená lhůta pro vyřízení reklamace je 30 dní.

Pří uplatnění práv z vad je kupující povinen se prokázat záručním listem či jiným průkazným dokladem pro reklamaci (např. daň. doklad). Záruční doba počíná běžet od převzetí věci kupujícím od prodávajícího. Záruka je poskytovaná jako celek, na žádnou součástku či část věci není poskytnuta samostatná záruka. Záruka nepřesahuje rozsah záruky stanovené zákonem v plném znění.

Zásilkový obchod

Kupující je povinen prohlédnout zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno poškození, vyhotoví se záznam o poškození a prodávající je povinen poskytnout přiměřenou slevu z dodávky nebo dodat jiný bezvadný výrobek. Reklamace mechanického poškození výrobku, které nebylo patrné při převzetí zásilky, je nutné uplatnit neprodleně po jejich odhalení, tj. ihned, před prvním použití výrobku. Pozdější reklamace mechanického poškození výrobku již není možné uznat. Odpovědnost za poškození v průběhu přepravy nese přepravce, neboť veškeré zboží je pojištěno. Před prvním použitím je kupující povinen prostudovat záruční podmínky včetně českého návodu na obsluhu a následně se těmito informacemi důsledně řídit.

Odstoupení od kupní smlouvy ze strany kupujícího v případě neosobního způsobu doručení zboží (nevztahuje se na osobní převzetí zboží v místě prodávajícího): V souladu se zákonem č. 367/2000 ze dne 14. září 2000 máte jako zákazník právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží.

Rozhodnete-li se pro odstoupení v této lhůtě, zažádejte dle níže uvedených podmínek:

 • kontaktujte nás (viz kontakt), že žádáte o odstoupení od smlouvy s uvedením data nákupu a Vaším číslem účtu či adresou pro vrácení peněz.
 • pokud jste již zboží obdržel a převzal, zašlete jej zpět na naší adresu uvedenou v sekci kontakt a to za následujících podmínek
 • musí byt v původním nepoškozeném obalu
 • nesmí být použité (musí mít všechny ochranné folie)
 • musí být nepoškozené
 • musí být kompletní (včetně příslušenství, záručního listu, návodu atd.)
 • s dokladem o koupi
 • zboží, prosíme, posílejte doporučeně a pojištěné, jelikož neručíme za jeho případnou ztrátu na cestě k nám (doporučeně neznamená na dobírku)
 • při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží Vám peníze za zboží zašleme složenkou nebo převodem na Váš účet a to nejpozději do 30 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží.
 • v případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebudeme bohužel moci akceptovat odstoupení od spotřebitelské smlouvy a zboží bude vráceno na náklady odesílajícího zpět.

V případě, že si kupující vyzvedne zboží osobně na prodejně, má tedy možnost si zboží řádně vyzkoušet, nevztahuje se na zboží 14 denní lhůta na vrácení kupní částky.

V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu poštovného v nutné výši.

V případě neoprávněné reklamace nemá kupující nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace.

Informace pro spotřebitele o odběru použitého elektrozařizení

Dle novely zákona č.185/2001 Sb., o odpadech, Vám nabízíme možnost zjištění, Vašeho nejbližšího místa odběru použitého elektrozařizení na stránkách www.asekol.cz.

Ochrana osobních údajů

Veškeré nakládání s osobními údaji zákazníků se řídí zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb., ve znění pozdějších novel a ostatními právními předpisy platnými na území ČR. Abychom Vám mohli nabídnout naše všechny služby, potřebujeme evidovat některé Vaše údaje.  S Vašimi daty zacházíme jako s důvěrnými informacemi a chráníme je před zneužitím. Vaše data budou dle zákona zabezpečena a použita pouze při komunikaci mezi prodávajícím a kupujícím. Výjimku tvoří pouze veřejný dopravce, kterému je na objednávce přepravy předáváno nezbytně nutné množství údajů sloužící pro bezproblémové dodání zboží.

Používáním tohoto internetového obchodu souhlasíte se shromažďováním a používáním informací o Vás a Vašich nákupech (za zde uvedených podmínek). Registrací v rámci internetového obchodu automaticky souhlasíte, že můžete být informováni o novinkách v našem internetovém obchodě e-mailem, poštou, telefonicky, nebo jiným způsobem. Pokud si nebudete přát získávat tyto informace, máte možnost kdykoli jejich zasílání ukončit a my Vás z této databáze odstraníme.

Obchod provozuje Sansimon, s.r.o. | IČ: 269 29 228 | DIČ: CZ26929228 | Společnost je zapsána v OR vedeném KS v Brně oddíl C vložka 46212