UPOZORNĚNÍ: Dne 24. 6. otevřeno do 13:00 hodin.

Dne 25. 6. budou chráněné dílny zavřené z technických důvodů.

Chráněné dílny Znojmo byly založeny v roce 1998 jako jeden z projektů Oblastní charity Znojmo s cílem poskytovat sociální služby lidem se zdravotním postižením.

Za tímto účelem byla s městem Znojmem sepsána nájemní smlouva na nebytové prostory, ve kterých za dob socialismu fungovala sběrna papíru a prádelna. Za pomoci finančních prostředků od ÚP Znojmo se provedla částečná rekonstrukce vnitřních prostor a nakoupilo se základní vybavení pro převážně ruční práci.

Postupem času se dařilo pronikat do sítě odběratelů a rozšiřovala se nabídka. Jako poslední vznikl nápad zavést službu - opravy oděvů, která je dnes velmi vítaná.

V roce 2006 jsme v rámci Diecézní­ charity byli přesunuti pod nově vzniklé středisko a to společnost Sansimon, s.r.o., která je ve 100% vlastnictví Diecézní charity Brno. Spojili jsme tak naše síly s dalšími středisky společnosti a to - Výrobou hotových jídel v Rajhradě a Prodejnou zdravotnických prostředků u Jakuba v Brně.

Opět se dařilo rozšiřovat naše portfolio o další služby. Dařilo se na poli reklamy a služeb a to díky internetovým stránkám, které byly poměrně kladně hodnoceny. Jako poslední jsme v r. 2009 zprovoznili kompletovací služby.

Po dvaceti letech provozu u nás pracuje již 65 osob převážně se zdravotním znevýhodněním.

Nyní se s námi seznamujete prostřednictvím nových internetových stránek a doufáme, že se Vám líbí.

2004-2019 © SANSIMON, s.r.o.